INTEGRACJA ROBOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

USŁUGI

                    

Integracja robotów przemysłowych
do Twoich potrzeb

Nasi klienci mogą polegać na naszej wiedzy technicznej oraz jakości oferowanych przez nas usług.

Zaufanie klientów budujemy dzięki zaangażowaniu i sposobie w jaki słuchamy i reagujemy na ich potrzeby.

Oferujemy następujące usługi

Projekt

Potrzebujesz osobnego stanowiska czy chcesz uzupełnić pracę istniejącej linii? W obu przypadkach możesz na nas liczyć!​

Oprogramowanie

Nie tylko robot wymaga zaprogramowania, ale również wszelkie urządzenia peryferyjne, które z nim współpracują. Stanowisko bądź cała linia produkcyjna muszą dostosować swoje działanie do nowego współpracownika.​

Dostawa i montaż

Wykonamy kompletne stanowisko, dostarczymy je do Twojego zakładu i zainstalujemy we wskazanym miejscu. Twoje działania ograniczymy do minimum.​

Integracja

Jaki standard posiadają maszyny w Twoim zakładzie? Dostosujemy się do tych wymagań i wykonamy instalację tak, aby niepotrzebnie nie poszerzać zakresu dostawców części zamiennych.​

Uruchomienie

Po zaprogramowaniu całości instalacji wykonamy niezbędne kalibracje, ustawienia, dostosujemy parametry pracy i nauczymy służby utrzymania ruchu obsługi nowych urządzeń.​

Pomoc i wsparcie

Możesz na nas liczyć przez cały czas trwania projektu, a jeśli będziesz miał kłopoty z obsługą sprzętu po uruchomieniu, pomożemy w ich rozwiązaniu.​

Stwórzmy przewagę konkurencyjną razem